Algemene Ledenvergadering

date_range 23 augustus 2021 person Herman Jurgens

Het bestuur van volleybalvereniging Vrijstad nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 05 oktober 2021 om 20.00 uur. Wat betreft de locatie zijn wij nog even kijken welke op die avond vrij is. Dit laten wij z.s.m. aan jullie weten.

AGENDA :

01.Opening en mededelingen

02.Notulen ALV 06 oktober 2020

03.Verslag secretariaat

04.Verslag kascommissie

05.Verslag penningmeester financieel verslag 2020-2021 en begroting 2021-2022

06.Benoeming nieuwe kascommissie

07.Verslag bestuur:

  • Hans van Heesewijk
  • Tamara Donkervoort
  • Hans Lagerberg
  • Herman Jurgens

08.Verslag activiteiten seizoen 2020-2021

09.Rondvraag

10.Sluiting