Bestuur

Bestuur

Bestuur
Bestuur

Het bestuur van volleybalvereniging Vrijstad bestaat uit 5 leden. Ieder lid van het bestuur is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen aandachtspunten. Elk van de bestuursleden zet zich in voor een soepel verloop van allerlei verschillende onderdelen van onze verenging en zijn daarnaast het eerste aanspreekpunt binnen hun eigen domein. Momenteel is er een vacature voor de functie secretaris. Heb je interesse, een vraag of opmerking voor het bestuur? Neem dan gerust contact op.

 

Voorzitter : Hans van Heesewijk
De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur en is coördinator tussen personen en groepen binnen de vereniging. De voorzitter vertegenwoordigd de vereniging naar buiten toe en ziet toe op de reguliere besluitvorming binnen de vereniging.
voorzitter@vvvrijstad.nl

Secretaris : Vacature!
De secretaris is lid van het dagelijks bestuur en vertegenwoordigd de vereniging naar buiten toe. De secretaris bewaakt de jaarkalender en beheert het archief. De secretaris verzorgd de verslaglegging en archivering van bestuursbesluiten. Ook is zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie en ledenopvang.
secretaris@vvvrijstad.nl

Penningmeester : Martin Schut
De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur en beheert/bewaakt de financiën van de vereniging. Zij is verantwoordelijk voor aankoop en onderhoud van materialen, zoals ballen en wedstrijdkleding.
penningmeester@vvvrijstad.nl

Bestuurslid Technische Zaken : Herman Jurgens
Het bestuurslid Technische Zaken is lid van het dagelijks bestuur. Hij adviseert de overige bestuursleden op het gebied van volleybal technische zaken.
tc@vvvrijstad.nl

Bestuurslid PR & Communicatie : Tamara Donkervoort
Het bestuurslid PR & Communicatie is lid van het dagelijks bestuur en zorgt ervoor dat de relevante informatie op de juiste wijze en bij de juiste personen terecht komt. Het bestuurslid PR & Communicatie stelt zich ten doel om zowel de interne alsmede externe communicatie te waarborgen.
pr@vvvrijstad.nl